About Us

Mirë se vini tek Kurset PROTON

Kurset PROTON janë hapur në dhjetor të vitit 2015. Kurset PROTON ofrojnë kurset:

*Mëso Gjuhë (Anglisht, Gjermanisht, Turqisht)
*Kalo Provimet (Testi i Maturës, Semi-Maturës, Pranim në UP, TOEFL)
*Orë Private në Lëndët Shkollore (Ndihmës për nxënësit e klasave 1-12)
*Trajnime (Fast-Reading, Presentation Skills, Mental).

Certifikimi

Google Certified
Cambridge Certified
Oxford Certified